Θέματα

Για την σωστή λειτουργία του plugin πρέπει να εισάγετε τις σωστές παραμέτρους επικοινωνίας. Στην σελίδα επεξεργασίας του plugin υπάρχουν δύο πεδία που χρειάζονται συμπλήρωση.
Custom URL
Είναι η διεύθυνση επικοινωνίας με τους server της Dream Solutions.
Η διεύθυνση είναι:
https://custom.dream-solutions.gr/eshop/
API key
Είναι το κλειδί πιστοποίησης του λογαριασμού σας. Μπορείτε να το δείτε στην σελίδα Λογαριασμός / Προσωπικές ρυθμίσεις όταν έχετε συνδεθεί σε αυτόν.
Η επικοινωνία με τους server της Dream Solutions γίνεται μόνο αφού καταχωρηθεί η παραγγελία στο eshop σας. Η παραγγελία καταχωρείται για επεξεργασία και αποστολή στο SoftOne, και η σελίδα επιβεβαίωσης της παραγγελίας του Virtuemart εμφανίζεται στον πελάτη. Η όλη διαδικασία δεν επιφέρει χρονική καθυστέρηση κατά το checkout.
Όταν συμβαίνει κάποιο λάθος στην επικοινωνία με τους server της Dream Solutions αυτό καταγράφεται στο log του Virtuemart, και ένα ενημερωτικό email αποστέλλεται στον Administrator/Vendor του Virtuemart.
Συνήθη θέματα επικοινωνίας:
https
Βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει την διεύθυνση σωστά στις παραμέτρους του plugin. Πρέπει να αρχίζει με https και όχι με http.
Api key
Βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει το Api key σωστά
PHP
Το plugin για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να υπάρχει έκδοση της PHP μεγαλύτερη από 5.4

Ρυθμίσεις SoftOne

SoftOne Username
Το username του χρήστη που ορίσατε στο SoftOne για σύνδεση από το Web
SoftOne Password
Το password του χρήστη που ορίσατε στο SoftOne για σύνδεση από το Web
SoftOne App ID
Το App ID που ορίσατε στο SoftOne για σύνδεση από το Web
SoftOne Company ID
Ο κωδικός της εταιρείας που θα καταχωρούνται οι παραγγελίες
SoftOne Branch ID
Ο κωδικός του υποκαταστήματος που θα καταχωρούνται οι παραγγελίες
SoftOne online
Επιλογή αν το SoftOne είναι μόνιμα online, όπως αν είναι εγκατάσταση στο Azure, ή αν είναι διαθέσιμο ορισμένες ώρες και ημέρες. Η διαφορά είναι ότι αν είναι μόνιμα διαθέσιμο και παρουσιαστεί πρόβλημα στην επικοινωνία, τότε θα σας αποσταλεί σχετικό email. Αν δεν είναι διαθέσιμο 24/7 τότε προβλήματα επικοινωνίας δεν προκαλούν την αποστολή email. Και στις δύο περιπτώσεις οι παραγγελίες μπαίνουν σε ουρά αναμονής και γίνεται προσπάθεια αποστολής τους κάθε 15 λεπτά.

Ρυθμίσεις Πελατών

Ο έλεγχος νέων πελατών γίνεται βάση του email τους. Αν δεν υπάρχει και δεν χρησιμοποιείτε Πελάτη Λιανικής τότε θα δημιουργηθεί με τα στοιχεία που έδωσε κατά την παραγγελία και τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία.
Πελάτης Λιανικής
Check box. Αν θα χρησιμοποιείτε τον Πελάτη Λιανικής σαν πελάτη κατά τη καταχώρηση της παραγγελίας. Αν όχι τότε οι παραγγελίες θα ανοίγουν νέο πελάτη, αν δεν υπάρχει ήδη το email του στο αρχείο πελατών του SoftOne.
Λιανικής ID
Αν χρησιμοποιείτε τον Πελάτη Λιανικής τότε πρέπει να βάλετε εδώ το ID του.

Τα παρακάτω συμπληρώνονται μόνο αν δεν χρησιμοποιείτε Πελάτη Λιανικής.

Αυτόματος κωδικός
Check box. Οι νέοι πελάτες θα δημιουργούνται με κωδικό από το SoftOne αυτόματα (χρειάζεται σωστή ρύθμιση στις παραμετρους του SoftOne).
Πρόθεμα κωδικού
Οι νέοι πελάτες θα δημιουργούνται με κωδικό το πρόθεμα αυτό και το ID που έχουν στο VM.
Εμπορική κατηγορία
Συμπληρώνετε τον κωδικό της Εμπορικής Κατηγορίας που θέλετε να ανήκουν οι νέοι πελάτες.
Λογιστική Κατηγορία
Συμπληρώνετε τον κωδικό της Λογιστικής Κατηγορίας που θέλετε να ανήκουν οι νέοι πελάτες.

Ρυθμίσεις Ειδών

Όταν λαμβάνετε παραγγελία η οποία έχει ένα προϊόν το οποίο δεν υπάρχει στο SoftOne, τότε θα προσπαθήσει να το ανοίξει. Σε αυτό το τμήμα δίνετε ορισμένα προαπαιτούμενα στοιχεία που χρειάζονται για την σωστή δημιουργία είδους στο SoftOne. Αυτά θα ισχύουν για όλα τα νέα είδη από το eshop. Η ταυτοποίηση γίνεται με το SKU του eshop. Αν δεν υπάρχει είδος με αυτόν τον κωδικό τότε θα δημιουργηθεί.
ΦΠΑ ειδών ID
Ο κωδικός του ΦΠΑ που θα καταχωρούνται τα νέα είδη.
ΜΜ ID
Ο κωδικός της Μονάδας Μέτρησης για τα νέα είδη.
Λογαριασμός
Σε ποιόν λογαριασμό (λογιστική κατηγορία) ανήκουν τα νέα είδη.
Χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά
Επιλογή μόνο αν το SoftOne παρακολουθεί τα είδη κατά χαρακτηριστικά (πχ χρώμα/μέγεθος), τότε οι παραγγελίες και τα είδη θα καταχωρούνται με τα χαρακτηριστικά τους. Αν δεν παρακολουθείτε τα είδη σας κατά τα χαρακτηριστικά τους τότε να μην επιλέξετε αυτήν την επιλογή. Τα χαρακτηριστικά που τυχόν να χρησιμοποιείτε στο eshop και είναι μέρος της παραγγελίας, θα μεταφερθούν στην γραμμή του είδους στο παραστατικό. Πχ Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε χρώμα - μέγεθος η επιλογή του χρήστη για κάθε είδος θα βρίσκεται καταχωρημένη στην γραμμή του παραστατικού του SoftOne στο πεδίο "Αιτιολογία" της γραμμής. Για την παρακολούθηση των ειδών κατά χαρακτηριστικά διαβάστε την αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.

Ρυθμίσεις Παραστατικών

Σειρά
Ο κωδικός της σειράς που θέλετε να καταχωρούνται οι παραγγελίες.
Τιμές εμπεριέχουν ΦΠΑ
Αν οι τιμές λιανικής των ειδών και της σειράς εμπεριέχουν ΦΠΑ.

Ρυθμίσεις eshop

Eshop URL
Καταχωρήστε όλη την διεύθυνση του eshop σας. Πχ http://www.myeshop.gr/shop/.
Η διεύθυνση πρέπει να τελειώνει με /
Μην συμπεριλάβετε σελίδα πχ http://www.myeshop.gr/shop/index.php

Για την σωστή μεταφορά των στοιχείων των πελατών από το eshop χρειάζεται να υπάρχει αντιστοίχιση ορισμένων κωδικών που χρησιμοποιούνται από τα δύο συστήματα. Κωδικοί χρησιμοποιούνται για:

 • Χώρες
 • Νομούς - Περιοχές
 • Νομίσματα
 • Τρόπους αποστολής
 • Τρόπους πληρωμής

Για να κάνετε μια νέα αντιστοίχιση για τις δυνητικές χώρες πελατών, στο τμήμα Προσθήκη επιλέξτε την χώρα που θέλετε και προσθέστε τον κωδικό της χώρας που έχετε στο SoftOne.

Πατώντας Καταχώρηση η εγγραφή θα εμφανιστεί στο πάνω τμήμα της οθόνης.

Υπάρχει και η επιλογή της διαγραφής μιας αντιστοίχισης πατώντας το X

Το ίδιο περιβάλλον και διαδικασία υπάρχει και για τους Νομούς και τα Νομίσματα.

Για την αντιστοίχιση των τρόπων αποστολής και πληρωμής των δύο συστημάτων χρειάζεται να γίνει εισαγωγή και του κωδικού που χρησιμοποιείτε στο eshop και του αντίστοιχου κωδικού στο SoftOne

Για τον τρόπο αποστολής χρειάζεται να βάλετε και τον κωδικό των εξόδων του SoftOne στον οποίο θα πηγαίνουν τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας.

Καταχωρήστε τον κωδικό που χρησιμοποιείτε στο Eshop, μια ονομασία για την εγγραφή (πχ. Ταχυδρομείο, DHL), τον κωδικό του αντίστοιχου τρόπου αποστολής στο SoftOne, και τον κωδικό των εξόδων.

Για τους τρόπους πληρωμής υπάρχει το ίδιο περιβάλλον.

Γενικές πληροφορίες

Αν στις βασικές ρυθμίσεις έχετε επιλέξει "Χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά", τότε τόσο τα είδη από και προς το eshop, όσο και οι παραγγελίες, θα μεταφέρονται με τα χαρακτηριστικά τους.

Το SoftOne χρειάζεται να καταχωρηθεί η παραγγελία με χαρακτηριστικά είδους, αν έχετε δηλώσει στο SoftOne ότι το είδος έχει χαρακτηριστικά.

Λόγω της τελείως διαφορετικής αντιμετώπισης των χαρακτηριστικών από το Virtuemart και το SoftOne, ο μόνος τρόπος αντιστοίχισης των χαρακτηριστικών είναι μέσα από της περιγραφές τους. Η αντιστοίχιση και η μετατροπή από το ένα σύστημα στο άλλο πραγματοποιείται στο DSConnector.

Το SoftOne σας δίνει την δυνατότητα να δώσετε μέχρι τρία χαρακτηριστικά σε κάθε είδος. Τόσα είναι και το μέγιστο των Custom fields που μπορείτε να ορίσετε στο Virtuemart. Το πρώτο χαρακτηριστικό του SoftOne θα μετατρέπεται από και προς το πρώτο Custom field που ορίσατε, και ούτω καθ' εξής.

Η περιγραφή του χαρακτηριστικού του SoftOne πρέπει να είναι ίδια με το όνομα του Custom field του Virtuemart.

Οι τιμές που παίρνει το χαρακτηριστικό στο SoftOne πρέπει να ίδια με τις τιμές του Custom field στο Virtuemart.

Μπορούν να καταχωρηθούν διαφορετικά χαρακτηριστικά στην ίδια θέση, αρκεί να έχουν διαφορετικές περιγραφές.

Πχ.
Έστω ότι εμπορεύεστε ρούχα και παπούτσια. Τα ρούχα τα παρακολουθείτε κατά χρώμα/μέγεθος και τα παπούτσια κατά μέγεθος μόνο. Στο SoftOne όλα σας τα ρούχα έχουν σαν πρώτο χαρακτηριστικό το μέγεθος και σαν δεύτερο το χρώμα. Τα παπούτσια έχουν σαν πρώτο χαρακτηριστικό το μέγεθος.

Το μέγεθος των ρούχων το περιγράφετε "Μεγεθολόγιο ρούχων", το χρώμα "Χρωματολόγιο ρούχων" και το μέγεθος των παπουτσιών "Μεγεθολόγιο παπουτσιών"

Το "Μεγεθολόγιο ρούχων παίρνει τιμές "Small, Medium, Large", το "Χρωματολόγιο ρούχων" παίρνει "Μαύρο, Λευκό, ..." και το "Μεγεθολόγιο παπουτσιών" "36, 37, 38, 39, ..."

Στο Virtuemart πρέπει να ορίσετε τα εξής Custom Fields:

 • Ένα Custom field: "Μεγεθολόγιο ρούχων"
 • Ένα Custom field: "Χρωματολόγιο ρούχων"
 • Ένα Custom field: "Μεγεθολόγιο παπουτσιών"

Σε κάθε ρούχο θα βάλετε τρεις φορές το Custom field "Μεγεθολόγιο ρούχων" με τιμές "Small, Medium, Large", και όσα χρώματα έχετε θα βάλετε "Χρωματολόγιο ρούχων" με τιμές "Μαύρο, Λευκό, ...". Στα παπούτσια θα βάλετε το αντίστοιχο Custom field με τιμές τα διαφορετικά νούμερα παπουτσιών που έχετε.

Διαδικασία ρύθμισης

Σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα η διαδικασία ρύθμισης του DSConnector είναι η εξής:
 • Επιλέγετε στην Θέση 1 Προσθήκη χαρακτηριστικού. Το DSConnector επικοινωνεί με το SoftOne και φορτώνει τις κατηγορίες χαρακτηριστικών.
 • Επιλέγετε κατηγορία "Μέγεθος". Το DSConnector φορτώνει όλα τα χαρακτηριστικά του SoftOne που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία
 • Επιλέγετε "Μεγεθολόγιο ρούχων". Φορτώνονται τότε όλες οι διαφορετικές τιμές που έχετε ορίσει για αυτό το χαρακτηριστικό.
 • Πατάτε καταχώρηση. Το χαρακτηριστικό βρίσκετε στη Θέση 1.
 • Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για το "Μεγεθολόγιο παπουτσιών" στην Θέση 1.
 • Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για το "Χρωματολόγιο ρούχων" στην Θέση 2.

H ρύθμιση των χαρακτηριστικών είναι έτοιμη. Μπορείτε αν κάνετε κλικ σε κάποιο χαρακτηριστικό και να δείτε τις τιμές του. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε εύκολα να κάνετε Copy/Paste των λεκτικών στο Virtuemart.


Όλη αυτή η διαδικασία και ρύθμιση εξασφαλίζει σωστές καταχωρήσεις των παραγγελιών στο SoftOne, και είναι απαιτούμενη μόνο αν παρακολουθείτε τα είδη σας κατά τα χαρακτηριστικά τους.

Αυτή είναι πρώτη σελίδα που εμφανίζεται όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία. Εδώ υπάρχουν όσες παραγγελίες δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν στο SoftOne. Υπάρχει ο αριθμός της παραγγελίας του eshop, η ημερομηνία και ώρα που αυτή παρελήφθη για επεξεργασία και το μήνυμα του προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά την ενημέρωση στο SoftOne.

Επιλέγοντας μία ή περισσότερες εγγραφές μπορείτε είτε να δώσετε εντολή στο σύστημα να προσπαθήσει για ενημέρωση αμέσως είτε να διαγράψετε κάποιες παραγγελίες.

Εδώ εμφανίζονται οι ενημερωμένες παραγγελίες. Υπάρχει η ημερομηνία παραλαβής και αποστολής, καθώς και σύνδεσμοι τόσο για την παραγγελία στο eshop όσο και για την παραγγελία στο SoftOne. Οι παραγγελίες εμφανίζονται σε σελίδες των 25 και μέχρι 30 ημέρες πίσω.

Κατα την μεταφορά μιας παραγγελίας από το eshop ακολουθείται η εξής διαδικασία

 • Πελάτες

  Αν έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις την δημιουργία πελατών στο SoftOne τότε ελέγχεται το email της παραγγελιάς αν υπάρχει στο SoftOne. Αν όχι, τότε τα στοιχεία του πελάτη ανοίγουν νέο πελάτη στο SoftOne. Αν υπάρχει, τότε τα στοιχεία της παραγγελίας ενημερώνουν τα στοιχεία του πελάτη στο SoftOne για να καταχωρηθούν τυχόν αλλαγές. Ο κωδικός του πελάτη από το eshop καταχωρείται στο πεδίο CODE1 του SoftOne. Κατά την δημιουργία νέου πελάτη ο κωδικός (CODE πεδίο) θα δoθεί αυτόματα από το SoftOne.
 • Είδη

  Τα είδη της παραγγελίας ελέγχονται αν υπάρχουν στο SoftOne με αντιστοίχιση του SKU από το eshop με το πεδίο Κωδικός (CODE) του SoftOne. Αν δεν υπάρχει, τότε δημιουργείται με τα στοιχεία από την παραγγελία. Η παραγγελία έχει μόνο Κωδικό, Περιγραφή και Τιμή. Η τιμή καταχωρείται στο πεδίο Λιανική Τιμή (PRICER) του SoftOne. Αν έχετε επιλέξει να παρακολουθούνται και χαρακτηριστικά τότε αυτά θα δημιουργηθούν για το είδος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις. Αν το είδος υπάρχει ήδη τότε θα ενημερωθούν τα ανάλογα πεδία (Περιγραφή, Τιμή) αλλά όχι τα χαρακτηριστικά του. (Δεν επιτρέπεται από το SοftOne αν το είδος έχει κινηθεί).
 • Παραγγελία

  Οι παραγγελίες καταχωρούνται στην σειρά που έχετe ορίσει στις ρυθμίσεις. Αν η συγκεκριμένη σειρά έχει οριστεί σαν "Χειρόγραφη" στο SoftOne τότε ο κωδικός της από το eshop θα καταχωρηθεί στο πεδίο "Παραστατικό" (CMPFINCODE) και το ID της από το eshop θα καταχωρηθεί στο πεδίο "Αριθμός" (CMPSERIESNUM). Τα στοιχεία αποστολής του πελάτη καταχωρούνται στα αντίστοιχα πεδία του παραστατικού (SHIPPINGADDR, SHPCITY, SHPZIP, SHPDISTRICT). Το όνομα του πελάτη καταχωρείται στο πεδίο "Αιτιολογία" (COMMENTS) και οποιαδήποτε σχόλια έχει κάνει ο πελάτης καταχωρούνται στο πεδίο COMMENTS1. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία καταχωρούνται στο πεδίο "Παρατηρήσεις" (REMARKS) σε text μορφή. Όλα τα είδη καταχωρούνται στις γραμμές του παραστατικού. Αν το είδος έχει χαρακτηριστικά τότε αυτά καταχωρούνται στο πεδίο COMMENTS1 της αντίστοιχης γραμμής. Αν παρακολουθείτε τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους τότε κάθε γραμμή θα έχει τα χαρακτηριστικά του είδους στις αντίστοιχες στήλες. Αν υπάρχει έκπτωση στο είδος αυτή καταχωρείται στο πεδίο DISC1VAL και το SoftOne την μετατρέπει σε έκπτωση επι τις εκατό στο αντίστοιχο πεδίο. Έξοδα αποστολής καταχωρούνται, αν υπάρχουν, καταχωρούνται στο πεδίο "Έξοδα" (EXPN) και ενημερώνεται ο αντίστοιχος λογαριασμός εξόδων που έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις.

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et.
Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmodolf moon tempor, sunt aliqua put a bird. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et.

Υποστήριξη

 • Επίλυση προβλημάτων
 • Βοήθεια παραμετροποίησης
 • Έλεγχος και συμβουλές